Vertrouwenspersoon Ineke Joosse:

Door het kernteam van HECHT ben ik gevraagd om binnen HECHT als vertrouwenspersoon te fungeren. Om deze rol goed te kunnen invullen is het belangrijk dat mensen die verbonden zijn aan HECHT weten wie ik ben en op welke manier zij mij kunnen bereiken mochten er vragen, zorgen of ervaringen zijn met (seksueel) misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de communities van HECHT.

Daarom dit stukje op de website om mijzelf voor te stellen.

Mijn naam is Ineke Joosse. Ik ben 40 jaar en getrouwd met Jaap Joosse. Samen hebben wij drie kinderen in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar. Wij zijn als gezin vanaf de start betrokken bij HECHT en maken deel uit van diverse communities binnen HECHT.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog in de basis GGZ. Dit houdt in dat ik mensen met uiteenlopende psychische klachten behandel nadat ze door de huisarts naar onze praktijk zijn doorverwezen. Voordat ik aan de slag ging als GZ-Psycholoog heb ik als Orthopedagoog veel gewerkt met kinderen en jongeren met psychische klachten.

In mijn werk kom ik veel in aanraking met mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag  en zie ik de verwoestende gevolgen hiervan in hun leven. Het taboe dat er op misbruik ligt, de verstoorde machtsverhoudingen in geval van misbruik en het onterecht schuldgevoel van slachtoffers zorgen er vaak voor dat slachtoffers dit geheim vaak jarenlang met zich meedragen.

Dit motiveert mij om mij als vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen om de drempel voor mensen te proberen te verlagen zodat ze zich durven uitspreken wanneer er sprake is van misbruik.

Als vertrouwenspersoon ben ik het eerste aanspreekpunt voor mensen die misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken. Ik hoop en bid natuurlijk dat het nooit nodig is, maar wil je je verhaal kwijt, heb je zorgen of vragen rondom (seksueel) misbruik binnen (kerkelijke) relaties dan kun je (vertrouwelijk) contact opnemen via mail of telefoon (inekejoosse@hotmail.com of 0645488154).

Hartelijke groet, Ineke Joosse