Omgangsregels en vertrouwenspersonen

We vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij HECHT zich prettig, veilig en gerespecteerd voelt. Om dit te garanderen is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de manier van omgaan met elkaar. Deze omgangsregels gelden dan ook voor alle gasten en betrokkenen bij HECHT.

Bij alle communities en bijeenkomsten van HECHT geldt het HECHT DNA:

  • We zijn nieuwsgierig naar elkaar want ieders mening is waardevol.
  • We accepteren en respecteren elkaar. Iedereen telt mee bij HECHT.
  • Passen mag: je bent vrij om wel of niet mee te doen.
  • We gaan integer om met wat we van elkaar horen en zijn betrouwbaar.
  • We respecteren de privacy en grenzen van de ander. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven. We komen niet ongewenst dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

Als je merkt dat iemand zich niet aan de gedragsregels houdt, spreek elkaar dan aan. Ook heeft HECHT vertrouwenspersonen die je kunnen helpen als er ongepast gedrag plaatsvindt. Zij helpen je verdere stappen te ondernemen.

Ongepast gedrag

Ongepast gedrag en (seksueel) misbruik komt overal voor waar machtsongelijkheid is. Cijfers tonen aan dat de dader in de meeste gevallen iemand is uit het sociale netwerk van het slachtoffer. Dat wil
dus zeggen dat misbruik ook voorkomt in gezinnen, familie- of vriendenkring, tussen bekenden
onderling, op school, het werk of de sport.

Ook bij HECHT kan machtmisbruik, seksueel ongepast gedrag of seksueel misbruik voorkomen. We willen dit voorkomen door bovenstaande gedragsregels die bij alle communities en activiteiten van HECHT gelden. Vrijwilligers die werken met kinderen, jongeren en kwetsbare personen wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vertrouwenspersonen

Gebeurt er bij HECHT iets dat ongepast is, dan kun je dit aangeven bij een vertrouwenspersoon. HECHT heeft 2 vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand met een onafhankelijke neutrale positie die het vertrouwen geniet van betrokkenen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij of zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. De vertrouwenspersonen bij HECHT hebben in eerste instantie taken die liggen op het gebied van veiligheid. Zij adviseren de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleiden zij de melder daarbij. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

De vertrouwenspersonen bij HECHT zijn Ineke Joosse en Riet de Haan. Door op een naam te klikken, vind je een uitgebreid voorsteldocument met contactgegevens. Je kunt een vertrouwenspersoon naar keuze benaderen.